Index   O rasie   Historia   Nowości   Szczenięta   Cocker   Sheltie   GBGV   Wystawy   Galeria   Młody Prezenter   Nasze koty   Kontakt

    

NIGHT PEARL Rosagos
"Dakota"

ur. 24.04.2014
rodowód <<
hodowca i właściciel: Adelina i Małgorzata Tymczak

Prcd-PRA - N/N (rodzice)
FN - N/N (rodzice)
PRA,RD,PPM,Cataract - wolna (certyfikat ECVO-12.05.2019)

Młodzieżowy Champion Polski - dyplom >>>
Champion Polski - dyplom >>>

ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS   ROSAGOS